Waar is het inhoudelijk Oosterweel debat?

Hoe kan je een inhoudelijk debat voeren als beide partijen elkaar beschuldigen van leugens. Hoe vind je als burger je weg in dit kluwen? Met deze vragen in mijn achterhoofd bezocht ik de BAM maquette en een persconferentie van Ademloos. Het loont de moeite de twee te vergelijken

Total

Maandag was er veel heibel omdat Total problemen had met een tunnel onder hun bedrijf. De productie afdeling leek in gevaar.

Erik De Bruyn toont de ISO security van Total ,

Op de Ademloos persconferentie toont Erik De Bruyn op een plan waar de tunnel onder Total gaat.

Erik De Bruyn toont ook plannen met de huidige ISO risicocontouren van de drie Seveso bedrijven waaronder het Arup-Sum traject loopt. Het traject komt bij geen van de drie onder productie eenheden. Bij Total loopt het traject 37m onder een wateropslagtank voor de brandweer en bij de twee andere bedrijven onder opslagtanks. Dit betekent uiteraard niet dat men lichtzinnig te werk moet gaan. Maar met deze informatie in gedachte lijkt de paniek van Total Petrochemicals, niet gedreven door bezorgdheid voor de veiligheid.

Impact van het BAM-tracé voor de wijken rond het Sportpaleis te Deurne en Merksem

Dirk van Duppen geeft een presentatie over de impact van het BAM trace

Dirk van Duppen geeft een presentatie over de impact van het BAM tracé

Van Duppen begint zijn presentatie met een slide van Noriant.

Slide uit de presentatie van Noriant voor het Vlaams Parlement op 25/8/09

Slide uit de presentatie van Noriant voor het Vlaams Parlement op 25/8/09

In het Vlaams Parlement stelt Noriant dat de aantakking van het Lange Wapperviaduct aan de het Sportpaleis slecht is en stelt deze zelfs in vraag. Toch is de bouwaanvraag reeds ingediend.

(red) Er ciculeert een oplossing met een tunnel onder het Sportpaleis met een prijskaartje van 600.000.000€ a 800.000.000€. stRaten-generaal heeft de Vlaamse regering gevraagd hierover te communiceren. De Vlaamse regering hult zich in stilzwijgen. Deze piste veegt het argument dat de Lange Wapper eerder klaar zou zijn dan de A/S tunnel, van tafel.

Pijnpunten

 1. Een eerste pijnpunt, een beton kraker tussen de ring en de Ten Eekhovenlei is door Noriant zelf afgevoerd.
  Dergelijke werken zorgen tijdens de bouw voor overlast  Noriant vermijdt negatieve publiciteit over de impact tijdens de werken.

  Luchtfoto van de plaats waar de betonkraker moest komen

  Luchtfoto van de plaats waar de betonkraker moest komen

  Op de foto is duidelijk hoe dicht de huizen bij de autostrade liggen

  (red) Er is een groot verschil in overlast tijdens de werken tussen het BAM en Tunnel. Op pag 135 van het A/S onderzoek staan cijfers van het potentieel voor impact op de luchtkwaliteit. Als we naar analogie met man/uren, overlast/jaren (o/j) gebruiken stellen we vast:

  • Bij tunneltracé
   73 o/j wooneenheden met een gemiddeld potentiee
   356 o/j wooneenheden met een hoog potentieel
  • Bij BAM tracé
   63 o/j wooneenheden met een gemiddeld potentieel
   11.5 o/j scholen met een gemiddeld potentieel
   3642 o/j wooneenheden met een hoog potentieel
   21 o/j scholen met een hoog potentieel
   4 o/j RVT met een hoog potentieel
   4 o/j ziekenhuizen met een hoog potentieel
 2. Heel veel mensen beseffen nog niet wat hen boven het hoofd hangt

 3. Door het sluiten van de Kennedytunnel voor vrachtverkeer moeten alle vrachtwagens komende van Brussel, Eindhoven, Luik , Gent en omgekeerd langs het sportpaleis om de Lange Wapper te kunnen nemen.
  Schemastiscfhe voorstelling van Groot Antwerpen

  Schemastiscfhe voorstelling van Groot Antwerpen

  Dit betekent een toename van het vrachtverkeer in woongebied met 30%. Doordat de wind meestal uit het (Zuid-)Westen komt wordt de pollutie richting Sportpaleis gedreven.

 4. Ter hoogte van het sportpaleis 18 baanvakken naast elkaar. Ik denk dat iedereen ondertussen wel bekend is met de affiches van kathedraal brede viaducten.
  De eerste affiches van ademloos

  De eerste affiches van ademloos.

  Deze enorme breedte vormt een barrière in de stad

  De talrijke dwars, weef, kruisbewegingen die vrachtwagens op enkele 100den meters moeten kiezen en voorsorteren.

  Vrachtwagens moeten op enkele 100den meters met dwars- weef- en kruisbewegingen kiezen en voorsorteren.

  70% Van het verkeer over de Lange Wapper bestaat uit vrachtwagens. Professor Alaert (U-Gent) spreekt van “Dit is een nieuwe dodenweg”.

 5. Haarspeldvormige oprit voor vrachtwagens die Lange Wapper op moeten
  Oprit met haarspeld bocht

  Oprit met haarspeld bocht

  Vrachtwagens moeten hier:

  1. Klimmen
  2. 180° draaien
  3. Voorsorteren met weefbewegingen

  Dit geeft als resultaat een verhoging van het fijn stof.

  • De Gezondheidsraad NL: In dit verband is van belang dat verkeer niet alleen een bron is van luchtverontreiniging via uitlaatgassen, maar ook van fijn stof, afkomstig van remvoeringen, bandslijpsel, opwervelend straatstof en dergelijke, en dat de omvang van deze bijdrage groter kan zijn dan die van de uitlaatgassen.
  • VITO: Het verkeer geeft ook aanleiding tot fijn stof door slijtage (remmen, banden en wegdek) en opwaaiing of resuspentie. Slijtage van banden brengt kleine rubberdeeltjes in de lucht. Slijtage van remmen brengt eveneens kleine metaaldeeltjes in suspensie. Door het contact tussen de weg en de banden wordt ook stof dat op de weg ligt terug in de lucht gebracht.
 6. Ongezonde 500m zone
  Overzicht van een wetenschappelijke studie over de invloed van druk verkeer op de ontwikkeling van kinderen

  Overzicht van een wetenschappelijke studie over de invloed van druk verkeer op de ontwikkeling van kinderen

  Afbeelding 8

  12 Scholen, 4 RVT en 2 ziekenhuizen binnen de 500m zone

  Afbeelding 9

  Veel bebouwing binnen de 500m zone

  Vergelijking tussen Lange Waspper en stRtaen-generaal trace

  Vergelijking tussen Lange Waspper en stRtaen-generaal trace

  Op de linker kaart is duidelijk de verontreiniging te zien aan de tunnelingangen op Linker Oever en aan het Noordkaasteel en aan het Sportpaleis.
  De rechter kaart toont het SG tracé komt ook aan het Noordkasteel boven. Daarom ook vervuiling aan de tunnelingangen Linker Oever en Noordkasteel en aan de tunnelmond in Luithagen. Het Arup-Sum tracé heeft alleen tunnel in- en uitgangen op Linker Oever en Luithagen, beide niet in een woonzone.

  De ring door Groot Antwerpen

  De ring door Groot Antwerpen

  De ring loopt niet rond de stad maar door de stad. Het MER schrijft hierover: Binnen de kwetsbare contour van 500m wonen 91.919 mensen. Deze situatie is het gevolg van een historische miskleun. Ze verdient gesaneerd te worden i.p.v. het geheel nog verder te belasten.

Het verhaal bij BAM

BAM staat bezoekers bij de maquette te woord in de stadsfeestzaal

De maquette van het Lange Wapper viaduct staat momenteel in de stadsfeestzaal

De maquette van het Lange Wapper viaduct staat momenteel in de stadsfeestzaal

De BAM filmpjes geven een goed beeld over de communicatie over de Lange Wapper. Velen zullen het fijnstof BAM filmpje gezien hebben.

Beeld uit het BAM fijn stof filmpje

Beeld uit het BAM fijn stof filmpje

Bij dit fragment hoor je een stem: “En wat met de tunnel? Daar zit natuurlijk dezelfde hoeveelheid fijn stof. Alleen is die rond de in- en uitgangen, waar veel mensen wonen, een pak geconcentreerder. En dat is pas echt slecht voor de gezondheid.

Op pag 132 van het Artup-Sum rapport: De grootste impact in termen van plaatselijke luchtkwaliteit is te vinden op Linkeroever aan de westelijke toegang tot de voorgestelde tunnel onder de Schelde, en aan de oostelijke toegang tot de voorgestelde tunnel in Ekeren. Beide locaties zijn dun bevolkt.

Als ik hierover uitleg vraag aan een BAM medewerker bij de maquette lukt die er steeds weer in de vraag te ontwijken en niet te antwoorden. Het is een vast stramien om geen antwoorden te geven die negatief kunnen zijn voor het eigen tracé.

Op de districtsraad in Deurne vroegen de leden van de raad welke geluidsnormen er gehanteerd worden. De BAM antwoordt: “Er zijn geen geluidsnormen” en begrijpe wie begrijpe kan, na veel aandringen door de raad kwam het antwoord “de strengste geluidsnormen“. Welke die normen zijn is de districtsraad toen niet te weten gekomen. (red. BAM had 2 weken vóór hun presentatie een vragenlijst van de districsleden gekregen, ze beperkten zich tot een standaard presentatie zonder de vragen te beantwoorden)

Ook bij de BAM in de stadsfeestzaal krijg ik geen concrete antwoorden op concrete vragen. Men zal het mij mailen, een week later wacht ik nog steeds op een bericht .
Wat BAM wel doet is dreigen: “Als de Lange Wapper er niet komt, dan komen er ook geen geluidsabsorberende panelen langs de ring tot aan de Kennedy tunnel.”

Het is een gelijkaardige taktiek die Marc Van Peel ook gebruikt. “Het is kiezen tussen de Lange Wapper of niets”
Zonder ook maar rekening te houden met het Arup/Sum rapport dat van een vertraging van 1.5 jaar spreekt, verkondigt de heer Van Peel termijnen van zeker 10 jaar. Als politicus weet hij duidelijk dat angst aanjagen een efficiente taktiek is. Christian Leysen bevestigt in een interview het angst aanjagen. Over het lobbyen spreekt hij van “een druk die de normale overschrijdt“.

Inhoudelijk debat

Ik heb BAM ook gevolgd in het Felixpakhuis en in Het Paleis. Ook daar werden vragen niet, half of fout beantwoord. Voor mij is het duidelijk: BAM wenst alles behalve een inhoudelijke discussie. stRaten-generaal en Ademloos kunnen nog zoveel inhoudelijke argumenten aanvoeren, BAM gaat er niet op in. BAM weet dat dat hun dossier geen inhoudelijke discussie doorstaat. Dat bewijst het Arup/Sum rapport, je moet alleen lezen wat er staat.

Hoe vind je als burger je weg in dit kluwen?

Door druk van de partijen, mag er maar 1 vraag vraag gesteld worden. Vóór of tegen de Lange Wapper. Of met andere woorden:

 • Ben je vóór een Lange Wapper waarvan zelfs Noriant zegt dat hij geen oplossing biedt in het dichtbevolkte gebied rond het sportpaleis?
 • Of ben je vóór een Lange Wapper die misschien een oplossing biedt in het dichtbevolkte gebied rond het sportpaleis, maar die dan zo’n 25% duurder uitkomt, waarbij ook alle eventueel tijdsvoordeel verdwijnt?
 • Ben je vóór een Lange Wapper waarvan je eigenlijk niet weet hoe hij gaat lopen en wat hij gaat kosten?

Ik krijg ook steeds meer sigmalen van burgers die het negeren van feiten en het met modder smijten beu zijn en zich de volgende vraag stellen:

 • Kunnen we ons vertrouwen geven aan een project dat getrokken wordt door politici die ons, de burger, niet ernstig neemt?
Advertenties

6 Reacties op “Waar is het inhoudelijk Oosterweel debat?

 1. Duidelijk diepgaand overtuigend en overzichtelijk reportagewerk Luc.

 2. Ik hoop natuurlijk dat de neenstemmers het halen ! Maar ik hoop ook dat er daarna goed wordt nagedacht over het nieuwe tracé want eerlijk gezegd: een tunnel zie ik ook niet echt zitten: claustrofobie ten top bij mij ! Denk maar aan de kanaaltunnel, de Mont Blanctunnel, t’ is niet de eerste keer dat er brand uitbreekt in zo’n gevaarte. Op een brug kan dat in principe ook, maar daar kan je toch iets gemakkelijker evacueren (helicopter?) en vooral het gevoel zal anders zijn. Zou er ook niet een apart tracé voor vrachtvervoer kunnen gemaakt worden ? Ze spreken toch altijd over 70 procent van het verkeer dat vrachtvervoer is ?

 3. Laat ik even reageren op het bericht van Lief hier op het forum… claustrofobie is mij ook bekend, maar of U met deze viaduct veiliger zult zijn? Stel U staat op het onderste wegdek, in de file uiteraard, en er breekt brand uit bij een vrachtwagen die iets gevaarlijks vervoert, want er is een andere tegenaan gereden, die had niet gezien dat er een file ontstond. Dan staat U òòk in een soort tunnel want U hebt het bovenste wegdek boven U en de beloofde geluidsschermen die aan de buitenkant van het viaduct zullen worden geplaatst (zéggen ze) die beletten U iedere uitweg. Helicopter ? die kan alleen het bovenste brugdek bereiken… Vult U maar zelf in.

 4. @ Lief,

  ik spreek me niet uit over de brandveiligheid van de tunnel, dat laat ik aan de brandweer over. Maar wat ik wel weet is dat heel veel ongevallen te wijten zijn aan snelheid, snelheidsverschillen en ingewikkelde verkeerssituaties. En de vraag is hoe beide trajecten op dat gebied scoren.

  Wat ook niet uit het oog verloren mag worden is dat er sprake is van een dubbeldekbrug. Evacuatie via een helikopter is natuurlijk slechts mogelijk als men zich op het bovendek bevindt. Bovendien vermoed ik dat de spankabels die het brugdek verbinden met de pijlers de evacuatiemogelijkheden per helikopter ook beperken.

 5. De Antwerpse politici zijn ook burgers, maar van hen is geweten dat zij meestal de partijlijn, het partijstandpunt innemen. Maar alle andere burgers zouden dat niet moeten doen en stemmen volgens hun geweten, hun gezond verstand en hun ( jammer genoeg beperkte ) kennis van zaken. En dus niet op basis van politieke en andere beïnvloeding. En dan denk ik dat een keuze om het verkeer een stuk verder uit de stad te houden het zal halen. Ook al weten we dat er nadien nog heel wat technisch en politiek gesleutel en gestuntel zal op volgen. Ook al weten we dat dit een volksraadpleging is met, in principe, als enig mogelijk effect dat de resultaten slechts één element zijn in de definitieve besluitvorming. Maar dan wel een politiek zwaarwegend.
  Mijn ‘ buikgevoel ‘ helt sterk over naar de Neen argumentatie. Maar dat geheel terzijde.

 6. Total maakt deel uit van de groep Tractebel. Diezelfde groep die het project verkoopt. Verder moet je niet zoeken.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s