Sint Anna en haar bos

Zondag 17 oktober kwamen ruim 350 personen naar het Sint-Annabos. Iedereen vindt dit bos waardevol en dat het moet behouden blijven. Op één dag na is het Antwerps referendum exact één jaar geleden.

 

Voor het behoud van de natuur

 

Voor de deelnemers is het duidelijk dat de Vlaamse regering, Patrick Janssens en Bart De Wever geen rekening hebben gehouden met de uitslag. De overheid wil met de oude MER en GRUP rapporten in de hand op een drafje het Sint-Annabos kappen om er een slibstort van te maken. Een stort op tientallen meters van het RVT en revalidatiecentrum Hof ter Schelde en van de bewoners van Linker Oever. Er liggen nieuwe plannen op tafel, dus moet er ook een nieuw MER  en GRUP gemaakt worden die bepalen of dit kan.  Ze trachten een politiek van voldongen feiten door te drukken.

 

Paul Schrijvers introduceerde de verschillende sprekers

 

Het aantal en de verscheidenheid van de sprekers tonen dat het verzet door steeds meer personen en lagen van de bevolking gedragen wordt. Hier druk ik de integrale tekst van die Wim Van Hees bracht af. Tussen die tekst plaats ik dan de foto’s van de andere sprekers.

 

Wim Van Hees leest zijn hagepreek voor

 

beste, lieve en bezorgde mensen,

dank. Het is 17 oktober, één dag voor de volksraadpleging van vorig jaar. Nooit werd een volksraadpleging zo verraden als nu. In de grootste stad van Vlaanderen. De zogenaamde t stad van iedereen. Verraden door de overheid. inclusief het bestuur van deze stad. Want u stemde nee tegen het BAM tracé. Adoma en Gecoro adviseerden nee tegen het BAM tracé. De gemeenteraad en het college stemden nee tegen het BAM tracé. Het BAM tracé werd dus weggestemd.

 

Peter Theunynck uit de literaire wereld

 

Op 22 september 2010 werd desondanks met fanfare verteld dat er een geweldig positieve oplossing was voor het spook dat over Antwerpen hing: de lange wapper. Alles wat een lint of titel draagt stond voor de camera’s. Zoals de lange Wapper verdedigd werd, zo werd ze verguisd.

 

Freya Piryns van Groen

 

Het nieuwe kind was geboren, de diepe wapper. Op hetzelfde BAM tracé! De diepe wapper is dus een verraad aan deze stad, want ook de Diepe Wapper verankert het verkeer in de stad.

 

Hugo Van Dienderen van Groen. "Ik ben niet naar de betoging tegen armoede gegaan. Dit gaat ook over armoede. Voor beton is wel geld."

 

Maar 2 dagen eerder gebeurde ‘en stoemelings’ nog iets heel anders! Daarom zijn we hier. Vandaag. Ter afsluiting van De Week van het Bos: Mevrouw Schauvliege, minister van leefmilieu, keurde de milieuvergunning goed voor Noriant voor de vernietiging van het St Annabos. Op de ene plaats kondigde men dus aan dat het allemaal opnieuw moest beginnen. Dat BAM totaal zou veranderen. Dat BAM alleen nog de schadevergoeding met Noriant moest regelen. En op de andere plaats en met de andere mond zei men, bij wijze van spreken, “loopt allemaal naar de pomp, het St Annabos wordt toch vernietigd, en wie het daar niet mee eens is, trek uw plan, vergooi uw geld, ga naar de raad van state”.

 

Didi de Paris, had een droom

 

Wij zullen dit niet pikken. Ik herhaal-wij-zullen-dit-niet-pikken. Dit is een bedreiging van onze gezondheid. Dit is een aanval op het bestaande bufferbos tegen chemie , industrie, haven en verkeer. Dit is een belangrijk bos voor honderdduizenden mensen. Medisch wetenschappelijk onderzoek toont aan dat een slibstort ernstige medische gevolgen heeft tot 3,000 meter.

 

Deelnemers

 

Het is dus zelfs onze plicht dit niet te pikken.

 

Oud Burgemeester Bob Cools. "De Stad heeft dit bos sinds 1999 verwaarloosd."

 

Wij aanvaarden niet, ik herhaal NIET, dat geen enkele betrokken overheid ooit is ingegaan op ons verzoek, om de bufferwerking te meten van dit bos. Je moet meten om te weten. Dat er geen spoor is van een biodiversiteitsonderzoek van dit bos. Je moet meten om te weten. Dat er geen spoor is van een waardebepaling van dit bos. Je moet meten om te weten. Dat er geen spoor is van een intensieve dialoog met de ervaringsdeskundigen van dit bos: de Antwerpenaren. Je moet meten om te weten. Dat er geen spoor van onderhoud is door het Vlaamse Agentschap Natuur en Bos, je moet onderhouden om te bewaren.

 

Jef Van De Wiele, voorzitter Natuurpunt WAL. "We hebben hier 210 verschillende soorten planten geteld."

 

Wij beschuldigen in het bijzonder het college van schuldig verzuim. Zij hebben gefaald een negatief advies te geven over de milieuvergunningsaanvraag aan de gedeputeerden van de provincie. Niet om de redenen die ze schrijven maar omwille van hun interne verdeeldheid. Die gedeputeerden konden daardoor het dossier positief doorgeven aan mevr. Schauvliege. Die daardoor wat cosmetische dingetjes kon veranderen om eigenlijk te zeggen “va te faire foutre bij de Raad Van state”.

 

Paul Staes van Red de Voorkempen

 

Wij pikken dit niet.

 

Johan Vandewalle, beleidscoördinator Natuurpunt Antwerpen Noord. "We zijn de waarde van het bos aan het berekenen. Het lijkt erop dat we ergens tussen de 50 en 100 miljoen euro gaan uitkomen."

 

Als dit zo doorgaat brengt de overheid ons in een staat van wettige zelfverdediging. Dat is ons recht én onze plicht. Onze beste belangen zowel materieel als van gezondheid, van jong én van oud, van allochtoon én autochtoon, van alles wat leeft in deze ruime omgeving staan op het spel. Worden bedreigd door een onzorgvuldige overheid. Deze overheid weigert gezondheid tot de inzet te maken van haar beleid, zowel stedelijk als algemeen. Dit is schuldig verzuim. Wij pikken dit niet.

 

Manu Claeys van stRaten-generaal. "Karel Vinck dacht dat 'maar' de helft van het Sint-Annabos moest sneuvelen. Op een strook van 50m na willen ze het volledige bos kappen."

 

Wij eisen dat de stad met ons in verzet gaat. Is ’t stad van iedereen? Waar was het college dan toen ze een negatief advies moest geven? Ze gaven gewoon geen advies, zogenaamd bij gebrek aan gegevens, waaronder de uitslag van de volksraapleging. Deze uitslag is sinds een vol jaar bekend.

 

Wouter Van Damme van PVDA. "Waarom de Liefkenshoektunnel niet tolvrij maken? Dit zou op korte termijn resultaat geven."

 

Dus geacht college hanteert u een holle reclameslogan of is de bescherming van al uw burgers de inzet van uw beleid? Dat en niets minder willen wij weten. ’t stad is van iedereen? Laat het zien college van Antwerpen. Laat ’t zien!

 

Guido Verbeke, arts op Linker Oever. "Door de vervuiling hebben we de grootste levensverkorting van Europa. We moeten niet alleen rekenen hoeveel de maatschappijen eraan gaan verdienen. Er moet ook rekening gehouden worden met de gezondheid van de bewoners"

 

De bouwaanvraag dient ingetrokken. Totaal. Alle milieuvergunningen dienen ingetrokken. Totaal. Niet uw burgers moeten naar de raad van state, u moet naar de raad van state. In naam van iedereen.

 

Tom van groeNoord. "Er is te weinig bos in Vlaanderen, dit bos mag niet en zal niet verdwijnen."

 

We moeten met een schone lei vertrekken. Niet alleen in de federale onderhandelingen, Ook en vooral in deze Oosterweelsaga die gaat om de toekomst van Antwerpen én van Vlaanderen. Niet het eerste het beste compromis is goed genoeg. De politici moeten eindelijk hun ego’s op zij zetten en out of the box durven denken. Niet alleen in Brussel. Ook in Antwerpen. Dan zal de enige oplossing duidelijk worden: Niet de stad moet verhuizen maar het verkeer moet verhuizen.

Het St. Annabos mag, kan en zal niet gekapt worden. De Meccano zal zegevieren. Dank voor uw aandacht.

Wim van Hees

 

Enkele deelnemers tekenen de petitie en een kaart voor Patrick Janssens. Aan het einde van de actie liggen er 270 kaartjes voor Patrick klaar.

 

Het laatste woord over de Oosterweel is nog niet gevallen. De actievoerders vinden het onbegrijpelijk dat de Vlaamse regering steeds weer tijd verliest om de files te verminderen of op te lossen. Er is een alternatief, dat beter scoort op mobiliteit, prijs, overlast, gezondheid, tijd, groenbehoud en gedragen door de bevolking.

 

groeNoord die een tijdje geleden het Noordkasteel bezetten demonstreren hoe je in bomen klimt.

 

Advertenties

6 Reacties op “Sint Anna en haar bos

 1. Mooie reportage van een geslaagde namiddag. Bedankt Luc, je hebt ’t weer helemaal perfect vastgelegd.

 2. Bedankt Luc zo blijf ik een beetje bij de les !

 3. John Moussiaux

  Een duidelijk reportage!

 4. Mooie reportage, Flashke! Inderdaad duidelijk en met mooie portretten…
  Bedankt!

 5. Hermans Eddy

  Duidelijke reportage en foto’s.
  Proficiat Luc

 6. De bevolking van Antwerpen heeft de ‘De Lange Wapper’ naar de prullenmand verwezen.
  Er komt geen snelweg boven de stad.
  Met groot respect voor Patrick Janssens en sp.a, want zonder hun inbreng en bijvoorbeeld N-VA, CD&V en open VLD aan het roer, zou de Wapper realiteit zijn geworden.

  Hier geldt de regel van het democratisch compromis, al moet ik erkennen dat zowel de BAM-tunnel (Horvat -Horvattracé voor Oosterweelverbinding – Waaskrant.be – Beleef het …) als het Meccanotracé, als de kosten-batenanalyses pro eenvoudige ingrepen, in het verleden geen eerlijke kansen hebben gekregen.

  Het gevaar is reëel dat we twee hoofdaders voor internationaal vrachtverkeer (huidige R1 en A102/R11) geen creëren, zonder oog te hebben voor duurzame alternatieven en het sluikverkeer in de rand.

  Heel de problematiek rond de Oosterweelverbinding legt de vinger op de wonde: het mobiliteitsprobleem is niet simpelweg op te lossen door meer snelwegen aan te leggen.
  Niet boven of onder een stad, maar ook niet in de schaarse open ruimten rond de stad.
  Een ding hebben we hopelijk geleerd: het lukt niet meer om grote infrastructurenwerken door te drukken zonder echte inspraak.

  Maar hebben we al die grote nieuwe wegeninfrastructuur wel nodig?

  De invoering van de kilometerheffing voor vrachtwagens is voorzien voor 2013.
  Het grote voordeel daarbij is dat ook vrachtwagens uit het buitenland moeten betalen voor het gebruik van ons wegennet.
  Dat kan op termijn resulteren in bijna 10 tot 15 % minder vrachtwagens op de weg.
  Daarnaast kan de aansluiting van de Liefkenshoektunnel op de E17 geoptimaliseerd worden en tolvrij worden gemaakt.
  Samen met de verdere ombouw van de vroegere expresweg E34 naar een volwaardige autosnelweg, kan dat al heel wat vrachtverkeer van de Antwerpse ring houden.
  Tegelijkertijd moet gesleuteld worden aan de mobiliteitsstrategie van ondernemingen en dus ook aan het beleid van bedrijfswagens.

  Vrachtwagens veroorzaken enorme slijtage aan onze wegen.
  Europa vindt dat dit vrachtverkeer in de toekomst niet alleen zou moeten betalen voor deze infrastructuurkosten, maar ook voor externe kosten zoals lawaai, luchtvervuiling, filekosten…
  De tolgelden moeten dus systematisch stijgen zodat deze nieuwe middelen geherinvesteerd worden in duurzame transportsystemen.
  De achterliggende doelstelling van het internaliseren van externe kosten is om de meest milieuvriendelijke modi te bevoordelen en het niet-duurzaam vervoer duurder en oninteressant te maken.

  Er moet dringend werk gemaakt worden van het scheiden van het plaatselijk en het doorgaand verkeer .
  Op internationale hoofdweg R1 moeten de op- en afritten gereduceerd worden.
  Door deze scheiding en het toekomstig rekeningrijden voor personenverkeer, zal het plaatselijk verkeer zich begeven naar het onderliggend verkeersnet.
  We moeten zorgen dat dit bestemmingsverkeer een vlotte cirkel krijgt rond de stad met vlotte verbinding- en aansluitpunten met het ‘snel-openbaar-vervoer’ zodat er geen sluikverkeer kan ontstaan in de randdorpen.
  Parkeren in de stad moet duurder en ontmoedigd worden.
  Openbaar vervoer moet vlotte voorrang en doorgang krijgen, er moeten meer fietsfaciliteiten komen.

  Het beleid in de jaren ’80, door o.a. CVP-er Akkermans (minister van Ruimtelijke Ordening), heeft er door allerlei uitzonderingsregels (opvulregel, mini-decreet…) er toe geleid dat ons landschap er versnipperd uitziet.

  Door deze spreiding is efficiënt openbaar vervoer enorm duur en bijna onmogelijk geworden.

  We moeten daarom het verkeer kanaliseren naar goed uitgeruste, veilige park & ride-systemen.

  Zouden we niet beter overgaan tot een betaalbare geboorde Singel Merksem-Wilrijk met bijvoorbeeld 2×1 baanvakken met een veilige gecombineerde afslagstrook/ pechstrook zodat er een vlotte doorvoer gegarandeerd kan worden.
  Eventueel kan de afslag-pechstrook ook gebruikt worden als spitsstrook?
  Uiteraard mag deze Singel geen rechtstreekse verbinding krijgen met onze hoofdwegen.
  Hierdoor worden nieuwe storende verkeerswissels vermeden en blijft een vlotte doorstroom op onze hoofdwegen gegarandeerd.

  We zullen ons ernstig moeten bezinnen hoe we ingaan op de voorstellen in het kader van de aanleg van de tweede spoorontsluiting en de mogelijkheid om een synergie te zoeken met het tunnelproject van Infrabel (PlanMer) en de ondertunneling van de R11 en A102.

  Is het wel raadzaam om grote onbetaalbare wegeninfrastructuur voor internationaal doorgaand verkeer bij te creëren?
  Ten koste van wat dan weer?

  Bijna alle scenario’s die de bouw van nieuwe capaciteit bevatten, hadden een negatief kostenbaten, ook het Meccanoalternatief

  Al deze grote werken om het verkeer weer vlot te trekken zijn slechts doekjes tegen het bloeden.
  Als het verkeerspark en vrachtverkeer in dezelfde mate blijft groeien als tijdens de voorbije decennia, baten noch dure extra ringwegen, noch extra viaducten, noch tunnels…

  De interactie tussen land en lucht is doorslaggevend, want vooral bomen hebben een grote invloed op het CO2-gehalte in de atmosfeer: ze leggen CO2 vast via het proces van fotosynthese, zodat ze een bufferend en zuiverend effect kunnen hebben.
  Zowel het St-Annabos, de A102-randzone en andere + toekomstige nieuwe stadbossen spelen hier een cruciale rol.
  Actiegroepen moeten polarisatie vermijden en moeten zich terug complementair gedragen door daadwerkelijk op te komen voor een groene, zuiverende stad en rand.
  De zwarte piet doorgeven lost niets op…
  Meer kan u lezen op: http://www.bloggen.be/weylerweyler

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s