Ziek van ‘”A'”

Donderdag presenteerden Ademloos en stRaten-generaal de status van de strijd voor een leefbaar Antwerpen. De Vlaamse regering speelt verstoppertje met zijn burgers om openbaarheid van bestuur te ontlopen en blijft voor het BAM tracé gaan terwijl er voor de mobiliteit een betere, gezondere en goedkopere oplossing is. Ademloos richt zich hoofdzakelijk op de gezondheid, stRaten-generaal meer op de mobiliteit en openbaarheid van bestuur. De actiegroepen zetten de Oosterweel verbinding op de agenda van de komende gemeenteraads verkiezingen. Professor Avonts onderbouwde het geheel met een presentatie over de gevolgen van luchtvervuiling en lawaai en bood enkele oplossingen aan die de toestand kunnen verbeteren.

Een van de affiches die binnenkort in Antwerpen weer overal achter de ramen prijken

Ondertussen weten de meeste Antwerpenaren dat het ‘Meccano +’ tracé een betere leefbaarheid en mobiliteit waarborgt dan het BAM tracé. Hoewel dit laatste de favoriet is van de Vlaamse regering zit het vol gebreken. In de aankondiging van de ‘Meccano +’ presentatie staan enkele voorbeelden.

 • Aan het sportpaleis krijgen we dubbele Boomse sleuven met 12 rijvakken naast elkaar. In Boom zijn het er 6.
 • Een ‘paperclip’ met rotondes van 19 baanvakken, terwijl de 18 baanvakken die oorspronkelijk in het BAM tracé voorzien waren er mee voor gezorgd hebben dat het BAM tracé eind 2009 is weggestemd
 • een verkeerswisselaar in het Noordkasteel
 • de vernietiging van 140 hectare groen, bossen en natuur
 • een factuur van 250.000.000€  waarvoor de stad moet opdraaien. (red. dat is  ±500€/inwoner Antwerpen)

Voor de Ademloos vrijwilligers is dit de start van een nieuw seizoen van verzet

In de aankondiging verder: Dit alles ondanks het feit dat er een alternatief voorstel is dat beter, goedkoper, én veel gezonder is. Dit voorstel zou onderzocht zijn. Dit bleek een leugen, waar de regering zich 16 maanden achter verschool met volle medeplichtigheid van het Antwerpse college. Deze strop rond Antwerpen wordt volgende week nog harder aangetrokken door het tekenen van een contract tussen regering, haven en stad. Het alternatief wordt letterlijk gesaboteerd via de aanleg van een federale gevangenis in Beveren, pal op het Meccanotracé.

Het wordt een jaar van uitzonderlijk belang voor de regering én het college van Antwerpen, maar vooral voor alle burgers van deze stad.

Manu Claeys van stRaten-generaal stapt, met tegenzin, samen met Ademloos en  ABLLO  naar de rechtbank.

De voorziene gevangenis van Beveren staat pal op het Meccanotracé. Als de gevangenis op hetzelfde perceel anders wordt ingeplant dan kan het Meccanotracé erlangs en kan Zwijndrecht, van een heel groot deel van het verkeer dat dagelijks langs de gemeente rijdt, worden ontlast. Zwijndrecht heeft net als Antwerpen te kampen met lawaai en vuile lucht van het verkeer.

Manu Claeys gaf in sneltreinvaart een presentatie van het ‘Meccano +’ tracé. Het principe is eenvoudig en nog steeds hetzelfde als bij de het eerste stRaten-generaal-tracé. Leid het doorgaand verkeer rond de stad en behou de bestaande ring voor het bestemmings verkeer. (zo was het in de 60-er jaren ook bedoeld) Door geen vrachtwagens meer op de ring toe te laten, zal zowel bestemmings- als doorgaand verkeer vlot verlopen. Het biedt de mogelijkheid de ring te overkappen en groene ruimten te creëren.

De oppervlakte van de ring is even groot als de Antwerpse binnenstad. (red. = gedeelte binnen de leien) het zou prachtig zijn zoveel (groene) ruimte bij te krijgen. Bijna alle stadsontwikkeling is momenteel vlak naast de ring gepland.

Op linker oever zou het overkappen van de autostrade tussen Zwijndrecht en Burcht deze 2 gemeenten een stuk gezonder maken. De Regatta nieuwbouw zou er dan niet alleen groen uitzien maar ook verlost zijn van de huidige lawaaioverlast en (fijn stof) luchtvervuiling.

Prof. Dr. Dirk Avonts stelt dat nieuw wetenschappelijk onderzoek steeds weer de gezondheid risico’s van lawaai en luchtvervuiling (fijn stof) aantoont.

Slapen in Lawaai

Zo is lawaai ’s nachts, ook al wordt je er niet van wakker, schadelijk voor de gezondheid. Het kan leiden tot hoge bloeddruk, beroerte en geheugenstoornissen. Prof. Avonts raadt dan ook aan naar een stiltegebied te verhuizen en voegt er onmiddellijk aan toe dat als we dat met zijn allen doen, deze gebieden ook niet meer stil zullen zijn. Verhuizen naar een stiltegebied om gezondheidredenen is dan ook geen oplossing voor iedereen. Wel haalbaar is slapen in de stilste kamer van het huis en de ramen van de slaapkamer sluiten (ramen houden ongeveer 20db tegen)

De ring is enkele jaren geleden vernieuwd. Men koos voor een slijtvaste bovenlaag i.p.v. fluisterasfalt. Op geluidskaarten is het gebied rond de ring donker ingekleurd. (red. in geplande wijk, nieuw zurenborg, is op een willekeurige voormiddag 67db gemeten en op de plaats van de regatta wijk 60db)

De overheid kan de toestand verbeteren door:

 • Het verkeer ’s nachts trager te laten rijden.
  bijv 80 i.p.v. 100 km/uur
 • Het verkeer ’s nachts laten rijden langs minst bevolkte wegen.
  bijv Liefkenshoektunnel i.p.v. Kennedytunnel
 • Geluidsdempende wegbedekking. (fluisterasfalt)
 • Geluidswerende schermen en bermen

 Sporten in stadslucht

We weten allemaal dat sporten gezond is. Vaak wordt zelfs aangeraden om op regelmatige basis aan sport te doen om gezond te blijven. Maar mogen we hetzelfde veronderstellen wanneer de sportbeoefening plaatsvindt nabij een drukke verkeersweg, of in een sportterrein naast de autosnelweg? Is het gezond om te sporten in de buitenlucht van een stedelijke omgeving of in een omgeving waar de uitlaatgassen van auto’s de lucht sterk vervuilen?

Prof. Dr. Dirk Avonts

Bij sporten in een vervuilde stad:

 • Dringt de vervuiling door tot in de onderste luchtwegen.
 • Ultrafijn stof kan doorstromeen via de longblaasjes naar de bloedbaan.
 • Luchtwegen van sporters met astma vernauwen.
  Ozonpieken, stikstofoxiden

 Uit onderzoek blijkt dat luchtvervuiling bijdraagt aan de toename in het voorkomen van astma en allergie. Sommige studies linken de toename aan astma en allergie van de laatste jaren bovendien aan luchtverontreiniging door verkeer.

Er bestaat een duidelijk verband tussen de concentraties aan fijn stof in de lucht en de toename van klachten en sterfte ten gevolge van hart- en vaatziekten. Hoge blootstelling aan fijn stof bevordert en verergert hartklachten zoals infarcten en ritmestoornissen. Bovendien is uit onderzoek gebleken dat mensen die gedurende lange tijd worden blootgesteld aan fijn stof meer kans hebben om slagaderverkalking te ontwikkelen.

Professor Avonts raadt aan:

 • Een loopparcours te kiezen op een zo groot mogelijke afstand van drukke wegen.
 • Kies een sportclub op voldoende afstand van een drukke weg.
  Binnenvervuiling = buitenvervuiling
 • Niet te sporten bij ozonpieken en verhoogde concentraties van stikstofoxiden.
  Binnensporten is dan wel OK.

Het aantal aandachtige toeschouwers bewijst dat de oosterweel verbinding nog steeds een hot item is.

De overheid kan joggingtrajecten en sportterreinen aanleggen in zo zuiver mogelijke gebieden. Het looptraject aan de Brilschans, naast de Antwerpse ring is dan ook geen goede keuze. Evenmin als het prachtige fietspad naast de ring. Sporthallen nabij drukke verkeerswegen kunnen uitgerust worden met een ventilatiesysteem. 

De overheid kan verkeerstromen in het weekend aanpassen zodat veel gebruikte sportterreinen ontzien worden van vervuiling door het wegverkeer.

Spelen is ongezond

Luchtvervuiling remt en beschadigt de longontwikkeling van kinderen. Ze bevordert het ontstaan van astma en allergieën en doet astma-aanvallen ontstaan. Kinderen ademen op school, thuis, op speelpleinen en onderweg. Al deze plaatsen hebben hun effect op de gezondheid van de kinderen.

Op de komende autoloze zondag zullen op strategische plaatsen sandwich man/vrouwen ronddlopen.

Ouders kunnen ervoor zorgen dat ze wonen in een gebied met gezonde lucht (1,5 km verwijderd van een drukke verkeersweg) De kinderen naar school sturen op minstens 1 km van een drukke verkeersweg en via een traject met gezonde lucht van huis naar school gaan. Te voet of met de fiets is beter dan in de wagen. Regelmatig een cortisone-pufff gebruiken.

Wat kan de overheid doen om kinderen gezond te laten spelen?

 • Scholen in gebieden met schone lucht
 • Speelpleintjes op minst vervuilde plaatsen
 • Ventilatiesysteem in schoollokalen die op minder dan 1km van een drukke weg liggen.
  Turn- en sportzaal
 • Verkeersstromen overdag afstemmen om de vervuiling in schoolbuurten tegen te gaan.
  Kinderen niet met de wagen brengen en halen!


Wim van Hees: Het is niet toevallig dat er ‘STEM MECCANO’ op de affiches staat.

De volgende volksraadpleging zullen de komende gemeenteraadsverkiezingen zijn. Antwerpen verdient veel beter dan het BAM-tracé versie Janssens/De Wever/Peeters. Een meerderheid is hier reeds lang van overtuigd. Ook voor de inwoners van Burcht en Zwijndrecht wordt het steeds duidelijker dat het BAM tracé ook voor hen negatief is.

Na de presentatie werd de Ademloosstand druk bezocht

Daarna was er nog tijd voor vragen

Er zijn nog presentaties gepland in

Ekeren | Donderdag, 22 September, 2011 20:00 | Akerzaal Groot Hagelkruis nr 6/1 2180 Ekeren

Berchem | Woensdag, 28 September, 2011 20:00 | Parochiecentrum Paroza Bacchuslaan 67 2600 Berchem

Advertenties

3 Reacties op “Ziek van ‘”A'”

 1. Met dank voor de duidelijke info Luc.

 2. Je bent goed bezig ‘Onderweg naar een betere wereld’!

 3. fijn dat je dat allemaal volgt Luc en overigens reuze-goeie reportage!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s