Optocht voor mensen met vragen

Zondag  wandelden 700 ‘Mensen met vragen’ van Merksem en Deurne naar Park Spoor Noord. Het was een herhaling van een optocht kort voor het referendum van 2009. De BAM partijen blijven hardnekkig vasthouden aan een overjaars plan.

De vragen van de actievoerders zijn eenvoudig:

 • Wil Antwerpen een ring door de stad met 75000 camions per dag?
 • Wil Antwerpen een ring door de stad met 300000 voertuigen per dag?
 • Wil Antwerpen een astma-ring door de stad?
 • Wil Antwerpen een decibel-ring door de stad?
 • Wil Antwerpen een ring door de stad met sleuven van 12 rijvakken?
 • Wil Antwerpen een ring met een paperclip van 19 rijvakken vlak bij de bewoning?
 • Wil Merksem een A102 op maaiveld en een goederenspoor op hoge berm ?
Dieseluitlaatgassen veroorzaken kanker en behoren tot dezelfde potentieel dodelijke categorie als asbest, arsenicum, mosterdgas, tabak en alcohol. (1)
Professor Dirk Avonts maakt ons al jaren bewust van de gevaren van fijn stof. Hij deelde mondmaskertjes uit. Hij zegt hierover: “Zulke maskers zijn nuttig, ze kunnen bijvoorbeeld bacteriën tegenhouden zodat ik u niet besmet. Voor het tegenhouden van fijn stof of (diesel) uitlaatgassen zijn ze waardeloos. Die gaan er gewoon door.”

Het is een goede zaak dat nu ongeveer alle politici het eens zijn dat de ring, door Antwerpen, moet overkapt worden.
Volgens een studie KAN het.
En het MAG van Europa, op voorwaarde dat de huidige ring, stedelijke ringweg wordt  EN dat het doorgaand verkeer rond de stad gaat.
Kortom het MECCANO+ tracé mag en kan overkapt worden, het BAM tracé NIET. Daar is geen bijkomende studie meer voor nodig.
Alle partijen in de Vlaamse regering hebben boter op het hoofd.
 
Die partijen hebben een naam. Het zijn CD&V, SP.A en N-VA. En hun Antwerpse politici hebben ook namen: Het zijn Patrick Janssens, Bart De Wever, Van Campenhout, Philip Heylen en Marc Van Peel.
Ondanks Antwerpen met 60% het BAM tracé wegstemde  blijven SP.A, CD&V en N-VA voorstander van dit verouderd plan.
Terwijl de burgers steeds meer inspraak eisen, zoekt de overheid naar binnenwegen om zijn wil op te leggen
Democratie rijmt niet op Vlaanderen en CD&V

 Er zijn politici en partijen die vóór overkappen van de ring en dus ook vóór het Meccano tracé zijn

 PVDA was met een grote delegatie aanwezig.
Ook GROEN was met een grote delegatie aanwezig. Ik denk dat iedereen die met de gemeente- en districtsraden te maken heeft, er was.
Na de wandeling komen de speeches, van Ademloos, stRaten-generaal, bewonersgroepen van Deurne en Merksem. In de aanloop tot de gemeenteraadsverkiezingen natuurlijk ook de politici. Ze waren allen uitgenodigd. De BAM politici stuurden hun kat. GROEN, PVDA,  ROOD (hier op de foto met Elke Heirman, 2de op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen stad Antwerpen; lijsttrekster district Antwerpen) en VB gaven een speech. Open-VLD laat voorlopig nog niet in zijn Meccano-kaarten kijken.
Er werd aandachtig geluisterd.
En geapplaudisseerd als men akkoord ging.
De actiegroepen hebben al een afspraak gemaakt voor 16 september
Advertenties

4 Reacties op “Optocht voor mensen met vragen

 1. Een hartverwarmend gebeuren. Bedankt voor dit mooie fotoverslag, Luc

 2. Hoi,
  Mag ik hier nog even vermelden dat mensen, buren, die in Merksem willen meewerken aan het tegenhouden van de bovengrondse aanleg van het goederenspoor en/of het niet ondertunnelen van de A102 in Merksem, ons kunnen contacteren via merksemleefbaar@hotmail.com. Wanneer u ons uw contactgegevens doorgeeft, kunnen wij u verder informeren over verdere acties en/of op de hoogte houden van wat er in beide dossiers gebeurt. Hoe meer mensen ons steunen, hoe meer druk we kunnen uitoefenen. EN zo zet ook u zich actief in voor de leefbaarheid in uw buurt.
  Grtjs,
  Bea
  voor MERKSEM LEEFBAAR

 3. Een boeiend inspirerend verslag Luc !

 4. Het conflict tussen mobiliteit en leefbaarheid heeft in het verleden al geleid tot scherpe polarisatie, zoals in de dossiers van de Oosterweelverbinding, de R11bis, A102 en het meccanotracé.
  Het ziet ernaar uit dat dit de komende jaren niet anders wordt.
  Niet alleen in de stad, maar ook in de Antwerpse rand en districten.
  Maar waar is het stad, waar is het stedelijk gebied en waar mag bijvoorbeeld mobiliteit zich uitbreiden?
  De ene stadsactiegroep zegt hier, de districten en de stedelijke rand zeggen daar…
  Zeker is dat ongeveer een vierde van Vlaanderen wordt ingenomen door bebouwing en verharding.
  Bovendien neemt dit nog elke dag toe, met een oppervlakte van 12 voetbalvelden!
  Dat verhoogt het risico op overstromingen, en het knaagt aan de ruimte die we nodig hebben om ons te ontspannen en om de natuur zijn gang te laten gaan.
  Je kan dit op verschillende manieren tegengaan en er zijn verschillende meningen.
  Maar de media wordt helaas gekenmerkt door dominantie van het communicatiemodel.
  Een oud-reclamemaker maakt van het mobiliteitsvraagstruk een nationaal issue dat jarenlang het nieuws gaat beheersen.
  Hierdoor werden andere visies weggedrukt.
  Het democratische corporatistische model onderscheidt zich door de naast elkaar bestaande waarheden te vergelijken.
  Maar zijn kranten hier nog wel mee bezig?
  Nieuws wordt pas nieuws als je toegang hebt tot deze media en dat blijkt niet voor iedereen te zijn.
  Dit creëert nieuwe en soms zorgwekkende mogelijkheden voor actiegroepen die een enorme mediamachine tot hun beschikking hebben.

  In de wereld van alledag, of die zich nu afspeelt in redactieruimtes of in wandelgangen, in ‘t café of in de krant, nemen journalisten actiegroepen eerst en vooral serieus als deze communicatiemacht hebben.
  Als dan toevallig een leider van een actiegroep een mediamaker is, dan kan je het vergeten.
  Populaire vertogen kunnen we niet los zien van de machinerie die hen populair maakt: de media.
  Blijkbaar verdrukt de stadsmedia de rand-districten-media, want deze komen, zelden aan het woord.
  Raar want er zit ook een logica in hun verhaal.
  – Het lijkt mij logisch dat vermits de R1 de kortste weg is en gelegen is op -1, het best overkapbaar is, op voorwaarde dat je op- en afritten sluit en dat je het lokaal verkeer overhevelt naar stedelijk stroomwegen.
  – De districten en gemeenten in de zuidoostrand kreunen onder het sluipverkeer.
  Het lijkt me onlogisch dat hier wordt gekozen voor een zeer lange tunnel voor internationaal doorgaand verkeer, waar zelfs het bestemmingsverkeer amper gebruik kan van maken.
  Bovenaan wordt dit een ramp.
  – Het lijkt mij toch een logisch verhaal wanneer je 2 oeververbindingen hebt voor Internationaal doorgaand verkeer: één met tol en één zonder, de ene is overbezet, de andere onderbezet > dat je dit in evenwicht probeert te brengen door intelligent rekeningrijden > ook de haven is hier vragende partij.
  – Blijkbaar heeft niemand door dat de stad Antwerpen via zijn Structuurplan de A102 wil schrappen zodat deze reservatiestrook kan gebruikt worden als stedelijke stroomweg om de Bredabaan te ontlasten!?
  – Het lijkt me ook logisch dat je vanuit het succesverhaal tijdens de werken aan de ring, waarbij de R10 gebruikt werd voor lokaal verkeer (noodbruggen), en hierdoor een scheiding van verkeerstromen creëert, hier op z’n minst lessen uit getrokken worden door even na te gaan of je die R10 niet kunt vertunnelen voor stedelijk lokaal verkeer (+ een stedelijke Scheldeoeververbinding voor plaatselijk verkeer).
  De stappers, de trappers, het openbaar vervoer,het internationaal verkeer en personenwagens krijgen hierdoor een eigen plaats.
  > Als wij over stedelijke stroomtunnels spreken > gaat dit over kleinere projecten >>>> geen mega-ontsluiting zoals de Oosterweel of de Meccanoverbinding >>> dit heeft ondertussen blijkbaar de partij Groen begrepen > want zij negeren Meccano + Oosterweel en zetten in op het overkappen van de Ring.
  – Het lijkt me toch logisch dat je gaat vermoeden dat de verlenging van tramlijnen weinig kans gaan krijgen als het huidig dure masterplan doorgaat.
  – Het lijkt mij logisch dat je geen tweede spoorontsluiting gaat realiseren terwijl het vervoer per spoor daalt en dat ondertussen reeds maatregelen zijn genomen zoals o.a. de Liefkensspoorhoektunnel om het ringspoor te ontlasten.
  – Conclusie van ’t Alternatief: er is een plan MER nodig waarbij alle aspecten samen onderzocht worden, niet elk van de projecten afzonderlijk. Zo moet de plan MER onder meer volgende aspecten behandelen: Oosterweelverbinding, A102 gecombineerd met R11 en R11bis, E313, tangentiële tramlijnen, radiale tramlijnen verlengen met P&R.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s