Al wat dat ge zegt dat zijt ge zelf

De voorbije week is er een van uitersten. Zondag een manifestatie van Hart Boven Hard voor meer solidariteit en dinsdag twee aanslagen in BXL. Gevolgd door een niet aflatende berichtgeving van feiten tot je murw bent, gevolgd door een niet aflatende berichtgeving …

R0013068

Het begon allemaal met een manifestatie …

deGroteParade cartoon © Gie Campo

… een manifestatie tegen de egoïstische onderstroom waarop sommige politici naar de macht drijven.

dinsdag ochtend, twee aanslagen …

Voor de een of andere reden denken de media dat ze non stop nieuws moeten spuien. Ook als dat nieuws is: “Dat er geen nieuws is”. Zelfs de sport, het allerbelangrijkste in een mensenleven, moest wijken. Het is natuurlijk verschrikkelijk wat er gebeurd is. Jij of een van je dierbaren zal maar op het verkeerde moment op de verkeerde plaats zijn.

In Vlaanderen alleen vallen maandelijks meer verkeersdoden dan nu met de twee aanslagen. Maar dat is uiteraard geen nieuws want dat gebeurt maandelijks en is gewoon een fait divers.

R0013040

Donderdag avond: Een solidariteitsactie  van de Bond Zonder Naam voor de slachtoffers, doorbreekt mijn rationalisme.

R0013039

Gek, door mee een kaarsje aan te steken voel ik meer dan door al de berichtgeving van de laatste dagen.

R0013053

Vrijdag avond: Hartverwarmend, naast het Antwerpse stadhuis een serieuze herdenkingsactie.

Die van het Stadhuis zelf, hebben er schijnbaar weinig mee te maken want de vlaggen hangen niet meer halfstok. De officiële rouwperiode is dan ook voorbij.

R0013057

Hartverwarmend en toch ben ik, na de aanslagen, bang. Bang van de shock therapie die volgt. Meer repressie, meer overheidscontrole en minder rechtszekerheid. Het vermoeden van onschuld staat onder druk en niet alleen voor sporters die misschien met een motortje in hun fiets gereden hebben. Kijk maar naar de communicatie over de verbindingsofficier in Turkije. Er komt een onderzoekscommissie maar hij wordt nu al publiekelijk beschuldigd. (1)  Nu weet ik wel dat de huidige machtshebbers 200% te vertrouwen zijn … maar weten we dat ook zo zeker over de volgende regeringen? Het is niet zozeer het terrorisme dat me bang maakt, maar de reacties van de overheid.

R0013063

Welk soort beleidsvoerder verkies je? Degene die op de man speelt, de zwarte piet doorschuift en altijd maar op de fouten van de anderen wijst? Of degene die tracht met iedereen samen te werken vóór het algemeen belang en rekening houdt met de feiten?

R0013080

Het is niet gemakkelijk: ‘De pot verwijt de ketel dat die zwart ziet’ maar ‘Al wat dat je zegt dat ben je zelf.’

(1) Politie vakbond geschokt door uitlatingen Jambon

 

Advertenties

#WeAreMarching for the Climate in Antwerpen

Eerst gingen we met zijn 10.000 naar Parijs. Dan zouden we naar Brussel gaan. Daarna was het Oostende. En ook dat mocht niet doorgaan. Wil de overheid het klimaatprobleem negeren of zijn ze incompetent? In allerijl slaagde men er dan toch nog in een manifestatie op het Theaterplein te organiseren.

DSC04049

Het heeft er in elk geval alle schijn van dat de overheid zowel incompetent is en het probleem wil negeren. 6 Jaar onderhandelen en nog steeds geen akkoord, geeft geen blijk van competentie en toont geen wil om te slagen. Onze minister van milieu, Joke Schauwvliege is ook genen stoef. Zij zorgde voor meer bos door de manier van tellen te veranderen en liet in Wilrijk het Ferraris bos kappen, waarmee ondertussen nog niets is gebeurd. In Limburg stonden er volgens haar ook bomen teveel. Met zo’n vrienden, heeft het milieu geen vijanden nodig.

DSC04024

Jos D’Haese van pvda spreekt de manifestanten toe en spoort iedereen aan om volgende week alsnog naar Oostende te gaan.

DSC04026

Zich verstoppen achter de veiligheid om de manifestatie in Oostende te verbieden is ook gemakkelijk. Barbara Debusschere vraagt zich in De Morgen af “Zijn mensen die glühwein hijsen écht zoveel makkelijker te beveiligen dan klimaatbetogers?

DSC04036

De manifestanten beelden een grote stappende figuur uit.

DSC04052

DSC04060

DSC04065

DSC04066

Levende Ketting voor het Klimaat

Ondanks de regen vormden ruim 400 personen, op de Antwerpse Scheldekaaien, een levende ketting. Ze zongen om de aandacht op de noodzaak van een herstellend klimaatbeleid en de komende klimaat conferentie in Parijs te vestigen.

DSC03945

Tienduizenden landgenoten hebben zich ingeschreven voor de ‘Climate Express‘ trein of  bus om volgende zondag 29/11/2015 deel te nemen aan de climate mars. Door de terreurdreiging mag de mars niet doorgaan en lijkt de Parijse klimaatconferentie helemaal naar het achterplan gedrukt.

DSC03844

Na de gebruikelijke speech …

DSC03867

… wordt er gezongen …

DSC03920

… is er ambiance.

DSC03881

De levende ketting begint onder de hangar aan het Zuiderterras en langs …

DSC03963

… het kaaiengedicht van Herman J. Claeys.

DSC03979

Er wordt terug gezongen om dan af te sluiten …

DSC04010

… met de ‘Song for the Climate’.

Lemen Voeten

Lemen Voeten is de titel van de autobiografische graphic novel van Livinus, over zijn kinderjaren en opgroeien op de Antwerpse Luchtbal en de gevolgen van Getuige van Jehova te zijn. Het is een nostalgisch en hard verhaal, dat je doet nadenken en hoop geeft.

cover

Cover van het boek.

Het is exact 3 jaar geleden dat Livinus me een pdf van de 4e versie van ‘Lemen Voeten’ mailde. Hoewel toen het verhaal hier en daar nog wat haperde was ik diep onder de indruk. Ondertussen is hij het boek blijven bijschaven, in zo’n striproman kruipt heel veel werk. Het resultaat mag er zijn en hoewel de ontwikkelingen rond het hoofdonderwerp,  ‘Jehova’s getuigen’ op zijn zachts uitgedrukt dramatisch zijn, zit je na het lezen toch niet met je hoofd tussen je knieën. Als lezer voel ik me als een fotograaf die door de lens van zijn camera heel erge dingen ziet gebeuren, maar zich afschermt door zijn camera tussen hem en het gebeuren te houden. Achteraf ga je nadenken over wat je gezien en gelezen hebt.

lemen_voeten_h4__v5-page014

lemen_voeten_h4__v5-page015

lemen_voeten_h4__v5-page016

lemen_voeten_h4__v5-page017

Deze vier pagina’s geven een beeld van Livinus teken- en vertelstijl. Soms is het vrij statisch zoals hier, dan weer heel dynamisch met snel opvolgende shots als in een film.

Bij de getuigen moet je tijdens de deur aan deur prediking heel wat slikken. Daarenboven mag je met niemand buiten de groep omgaan (Margo is een vroeger liefje). Je volledige vriendenkring bestaat alleen nog uit andere getuigen en dat als je je niet aan de regels houdt kan uitgesloten worden en sta je er volledig alleen voor, ook je familie mag niet meer met je om gaan.

Uitsluiting of excommunicatie riskeer je zelfs voor een relatief lichte overtreding  waarbij je geen berouw toont (zoals het roken van een sigaret). Een zware overtreding (zoals seksueel misbruik van minderjarigen) maar mét getoond berouw leidt niet tot uitsluiting .(1)

livinusDeze foto van Livinus verbreekt de donkere sfeer.

Ook de ‘tjeven’ met meneer Pastoor en de ‘sossen’ spelen hun rol in het verhaal. En kinderen die kwajongensstreken uithalen en een lief leren kennen en … Het is een verhaal met veel hoop en de moeite van het lezen.

(1) https://nl.wikipedia.org/wiki/Jehova%27s_getuigen_en_disciplinering

 

 

 

 

Feest van de Arbeid 2015

Met SP.A gaat het al jaren bergaf en de vooruitzichten zijn niet rooskleurig. In Antwerpen stopt Kerbache als fractieleider en voorzitter. De voorzittersverkiezingen zijn in aantocht en de eenheid in de partij is al lang zoek. Er hangt een serieuze schaduw over de 1 mei viering, voor de socialisten althans, want PVDA lijkt sterker dan ooit.

DSC03575

Vorig jaar kwam iedereen samen aan het Vlinderpaleis en de PVDA aan het Museum van Schone Kunsten. Dit jaar komt iedereen samen aan het Museum.

In 2007 viel het me op dat de sossen het contact met de basis kwijt waren.  Toen was Erik De Bruyn, bij de voorzittersverkiezingen, de uitdager van Caroline Gennez.  Hij behaalde een derde van de stemmen. Maar Erik was te links voor Gennez (ze noemde hem zelfs een communist). Hij was schijnbaar alleen nog goed om stemmen voor de partij te vergaren, voor de rest werd hij genegeerd. Op de regionale verkiezingen van 2009 haalde hij 8355 voorkeurstemmen vanop een 11e (onverkiesbare) plaats en kwam als vierde na voorzitter Caroline Gennez, burgemeester Patrick Janssens en Kathleen Van Brempt. Toch gingen twee anderen met minder stemmen naar het parlement.  De partijtop heeft de basis genegeerd. Het is niet toevallig dat ze de burgemeesterssjerp in Antwerpen kwijt zijn.

DSC03586

DSC03593

www.bonpoardon.be

Buiten de gewone politie is er ook het Bonpardon korps dat de liefde aanmoedigt en liefdevol optreedt tegen de verzuring.

DSC03580

Inga Verhaert geeft een redevoering voor SP.A. Zij gaat (als kandidaat ondervoorzitter) met Bruno Tobback (als kandidaat voorzitter) naar de voorzittersverkiezingen.

Voor ik het wist bleek de stoet al vertrokken en ging ik op zoek naar de kop, want daar zit immers de top.

DSC03595

De kop van de 1 Mei optocht met in het midden Inga Verhaert, enkele meter achter haar zie je nog net een stukje van Monica De Coninck.

Een vergelijk van deze SP.A kop met die van PVDA spreekt boekdelen.

DSC03645

De kop van de PVDA delegatie, één eensgezind hecht blok dat constant zingt en leuzen scandeert.

DSC03649

Dit duo begeleidt het zingen van het PVDA-blok

DSC03598

DSC03594

DSC03600

DSC03603

DSC03573

Turken vóór een democratische en seculiere staat, op hun vlaggen staat Atatürk. Ze zijn tegen het huidige (Islam) beleid van Erdogan.

DSC03605

DSC03615

DSC03609

Een selfie vóór het spandoek met: “Wet is wet. Gelijke opzegtermijnen OOK voor bouwvakkers”

DSC03614

DSC03621

DSC03657

Harmonie Ontwaking uit Deurne speelt voor de ‘Multatuli’ en wordt daarvoor bedankt met een pintje…

DSC03660

… achteraf gaat het spelen dan weer eens zo goed.

vv

DSC03696

Hart boven Hard

DSC03709

Genocide en misdaden tegen de menselijkheid begaan door Sri Lanka tegen de Tamils

Weg met De Wever! Voor een front van verzet tegen besparingen!

Weg met De Wever! Voor een front van verzet tegen besparingen!

DSC03695

PVDA pleit voor:
– Miljonairstaks
– 30 uren werkweek
– meer democratie (bindend referendum)
– meer sociale woningbouw
– gratis naar de dokter
– gelijke kansen (onderwijs)
– klimaat neutrale steden
– geen discriminatie

HartsTocht naar Brussel

Hart boven Hard stapt in drie dagen van Lillo tot in Brussel. Een vreedzame actie voor een duurzame samenleving met een Hart. Een reactie tegen het Harde beleid van de regering. Er is een alternatief. Een andere en betere maatschappij met respect voor iedereen is mogelijk en noodzakelijk.

DSC03249

De tocht begint aan een schip van Greenpeace met een spandoek “Cracks = Closeup”. Hun “Hoe groot is uw scheur‘ kent veel bijval.

DSC03258

Van aan het Greenpeace-schip zie je de kerncentrale, met de scheuren…

DSC03255

… en van daar vertrekken ze naar het Noordkasteel

DSC03264

DSC03267

Hart boven Hard groeit explosief omdat:

De maatschappij verandert. Technologie verandert. De manier waarop we werken verandert. Automatisatie neemt steeds meer werk uit onze handen. De burger is slimmer en mondiger dan vroeger. We leven in de 21e eeuw…

De politiek steekt zijn kop in het zand. De politiek denkt dat de domme burger wel zal zwijgen. De oplossingen van de 20e eeuw falen. De politiek is niet mee en denkt dat meer van die falende oplossingen de boel zullen redden…

Het is tijd voor een nieuw paradigma.

DSC03296

Ondertussen zorgen stRaten-generaal en Ademloos aan het Noordkasteel voor warme soep en een hap.

DSC03285

Na uren over de lelijke Scheldelaan, stappen de deelnemers door het Noordkasteel.

Waarom stappen in Antwerpen?

DSC03290

Waarom stappen in Antwerpen? De folder beschrijft het als volgt:

“Het verkeer in Antwerpen zit vast. Met de actiegroepen denken en werken we mee aan een oplossing, die zowel de mobiliteit als de leefbaarheid in de stad ten goede komt. Antwerpen kreunt onder het Fijn Stof en het lawaai van de autostrades, die vlak naast de bewoning liggen en steeds drukker worden. Met Meccano houden we het verkeer verder weg van de stad, van de bebouwing, van scholen en woonkernen. Dit maakt de stad opnieuw leefbaarder. Net als Ringland, dat met een scheiding van het plaatselijk en doorgaand verkeer, en een overkapping, zorgt voor een vlotte afwikkeling van het verkeer en een mogelijke uitbreiding van de groene ruimte in de stad.”

DSC03305

Onderweg was het koud en tijdens het laatste stuk begon het ook nog te regenen. Dan is een warme kom soep … zalig.

DSC03313

Eén van de verschillen tussen de Oosterweelverbinding en Ringland is 600 ha groene ruimte.

R0012146

In ‘De Studio’ ronden deelnemers en sympathisanten de eerste dag af. Vrijdag stappen ze naar Mechelen en zaterdag naar Brussel om zondag mee op te stappen in de Grote Parade.

Ask Not What Your Country Can Do For You
Ask What You Can Do For Your Country
John F. Kennedy

Jeroen Olyslaegers stapte vandaag mee. Ik ontmoette hem voor het eerst in de winter van 2012-2013 tijdens de soepbedelingen op het Astridplein van Occupy Antwerp en een jaar later als inspirator van de geefpleinen.  Ik  vraag naar zijn drijfveren.

– Als eerste punt komt hij met “We are one”. We zijn allemaal gelijk en  daarom zorgen we voor elkaar.
– Een volgende drijfveer is ‘ecologie’. We zitten allemaal op  ‘Spaceship Earth’
– Acties moeten laagdrempelig zijn.

De soepbedelingen, de geefpleinen en de HartsTocht  zijn inderdaad ecologisch, laagdrempelig en iedereen zorgt voor elkaar. Maar er is nog iets. Als Jeroen zegt “Wij zijn één”, dan fluistert er een zwart duiveltje in mijn oor: “en dat in een stad waar de meerderheid denkt dat de hard-werkende-Vlaming een superieur ras is.” Het lijkt of op Olyslaegers schouders, een spiritueel wezen zit, dat positieve vibes naar de deelnemers stuurt.

Het laatste punt is een werkwoord. ‘Doe’ er iets aan.

Kom bijvoorbeeld zondag uit je luie zetel en stap, zelfs als het moest regenen, mee in de Grote Parade in Brussel.

25.000 Burgers vragen spreekrecht in Vlaams Parlement

25.000 Burgers vragen via de actiegroepen spreekrecht in het Vlaams Parlement. Ze willen een dialoog met de overheid opstarten, zodat ze niet naar de Raad van State moeten trekken. Vandaag werden de handtekeningen verstuurd.

DSC03227 (1)

Wim Van Hees met de 25.000 handtekeningen op het postkantoor, klaar voor verzending.

Mag het wat meer zijn?

Het is de derde keer dat actiegroepen, i.v.m. Oosterweelverbinding, spreekrecht vragen in het Vlaams Parlement. De eerste keer was in 2008. Toen duurde het vier maanden om de benodigde 15.000 handtekeningen te verzamelen, nu drie dagen. Het zijn er zelfs 25.000 geworden.

Spreekrecht betekent geen luisterplicht

Het is vreemd dat van de vorige Vlaamse regeringen, nooit een minister naar de burgers is komen luisteren. Ze wisten het steeds beter, met als resultaat dat de overheid nog steeds geen draagvlak heeft. Terwijl er voor de alternatieven van de actiegroepen wel een draagvlak is.

Democratie moet toch meer zijn dan burgers die om de vier jaar mogen kiezen, waarna de partijen niet verkozen witte konijnen en niet verkozen opvolgers inzetten. Die aan ernstig geheugenverlies lijden, als het over hun verkiezingsbeloften gaat.

Het lijkt of de overheid de Oosterweelverbinding doelbewust vertraagt. Waarom passen ze anders de zelf gestemde wetten en procedures niet toe.

Persmededeling

In hun persmededeling besluiten Wim van Hees, voor Ademloos en Manu Claeys, voor stRaten-generaal:

“Wanneer de Vlaamse regering desondanks vasthoudt aan het besliste beleid over de Oosterweelverbinding, en aan de kromme besluitvoering die daarvan de onderbouw vormt, incluis partijdigheid bij onderzoek, het bewust hanteren van kennislacunes, vooringenomenheid bij de besluitvoering en het slordig (niet correct) organiseren van het openbaar onderzoek, zullen de actiegroepen zich genoodzaakt zien om alsnog de stap naar de Raad van State te zetten. Het sterke dossier daartoe ligt klaar. Maar hopelijk hoeft dat dus niet.” (1)

(1) Volledig persbericht